Stavebnice Merkur
Architektonické řešení výstavy

Stavebnice Merkur
Architektonické řešení výstavy

autor: Jan Roháč, Bronislav Stratil
místo: Muzeum hl. m. Prahy
fáze projektu: realizace, 2009
foto: Ester Havlová

Výstavy, instalace

Výstava seznamuje návštěvníky s českými výrobci kovových stavebnic z období po první světové válce do dnešní doby. Scénu celé výstavy jsme pojali jako velkou hernu stavenou z nábytku, který designově vychází ze samotných komponent stavebnice. Ústřední stůl s maketou železničního mostu dlouhou téměř 8 metrů je centrem – hernou pro návštěvníky. Okolo jsou prezentovány exponáty.

Projekty