Karel Škréta (1610-1674). Doba a dílo.
Architektonické řešení výstavy

Karel Škréta (1610-1674). Doba a dílo.
Architektonické řešení výstavy

autor: Bronislav Stratil, Jan Roháč
místo: Valdštejnská jízdárna
fáze projektu: realizace, 2010
foto: Ester Havlová

Výstavy, instalace

Jednoduchý koncept klasické barokní enfilády velkorysých sálů a intimních kabinetů ukrytých v konstrukci výstavních panelů soustřeďuje hlavní pozornost na umělecká díla ojedinělé retrospektivy barokního malíře Karla Škréty.

Projekty