CM863
Architektonické řešení výstavy

CM863
Architektonické řešení výstavy

autor: Bronislav Stratil
spolupráce: Dita Mrázková
místo: klášter sv. Anežky České, Praha 1
fáze projektu: realizace, 2013
foto: Ester Havlová

Výstavy, instalace

Sloučením dvou výstavních konceptů týkajících se tématu Cyrila
a Metoděje a doplněním o důležité artefakty ze sbírek NG vznikl
unikátní výstavní projekt popisující život, dílo a dobu věrozvěstů Cyrila
a Metoděje.

Koncept expozice uvažoval prostor kláštera jako přirozenou kulisu
k danému tématu a ponechával maximálně působit architekturu
stavby. Expozice byla doplněna sochami a vetšími artefakty
umístěnými přímo v prostoru klástera. Závěr expozice tvořil ´výstupní´
objekt prostorově komponovaný do tvaru písmen C a M, jehož vniřní
část pokrývala grafika s naučným přesahem.

Projekty