Piknik Nové scény

Piknik Nové scény
piazzeta Národního divadla v Praze

autor: Bronislav Stratil, Jan Roháč, Marecla Straková
místo: piazzeta Národního divadla v Praze
fáze projektu: realizace, 2010

Veřejný prostor, města

Piknik v podobě městského posezení – piazzeta ND jako veřejné forum, které vybízí k rozličným aktivitám čtení, hraní, posezení, opalování, sportování, odpočívání, cirkus, hodování… Civilní program v městské krajině otevřený pro všechny.

Instalace Piknik Nové scény vzešla ze spolupráce Nové scény ND a našeho ateliéru Roháč Stratil. Návrh byl následně přihlášen do výzvy Městské zásahy Praha 2010. Díky partnerům a neúnavné Mař. Strakové se podařilo v krátké době ideu trávníku zrealizovat, tak aby došla svého naplnění.

Projekty