Polyfunkční dům Praha 4 - Michle

Polyfunkční dům Praha 4 - Michle

autor: Jan Roháč
fáze projektu: realizace, 2010 – 2015
foto: Ester Havlová

Bytové a polyfunkční domy

Vstup a vjezd na pozemek je z jižní strany. Stavba má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Poslední 5. nadzemní podlaží je navrženo jako ustupující. 1.PP je využito kromě garáží jako technické zázemí objektu, v nadzemních podlažích jsou byty a kanceláře. Konstrukční systém objektu je navržen jako železobetonový monolitický.

Projekty