Jan Vaněk 1891-1962. Civilizované bydlení pro každého.
Architektonické řešení výstavy

Jan Vaněk 1891-1962. Civilizované bydlení pro každého.
Architektonické řešení výstavy

autor: Bronislav Stratil, Jan Roháč
místo: Muzeum hl. m. Prahy
fáze projektu: realizace, 2010
foto: Ester Havlová

Výstavy, instalace

Prezentace nábytku, jehož autorství je mimo jiné spjato s architektem, teoretikem a podnikatelem Janem Vaňkem, reflektovala kulturu bydlení v 1. polovině 20. století.

Projekty