Studijní centrum moderní architektury a depozitář na Norbertově

Studijní centrum moderní architektury a depozitář na Norbertově

AUTOR: BRONISLAV STRATIL, JAN ROHÁČ
spolupráce: Dita Mrázková
MÍSTO: PRAHA
FÁZE PROJEKTU: REALIZACE, 2016
foto: Martin Polák

Kultura

Projekty