Pražské zahrádkové osady
Architektonické řešení výstavy

Pražské zahrádkové osady
Architektonické řešení instalace výstavy

autor: Jan Roháč
Pořadatel : Útvar rozvoje Hlavního města Prahy
Místo: Sál architektů, Staroměstská radnice, Praha, 2013
foto: Ester Havlová

Výstavy, instalace

Paneláž je provedena z přepravek na zeleninu.

Projekty