metro strašnická

metro strašnická - úprava okolí
architektonická studie

autor: Bronislav Stratil
spolupráce: Dita Mrázková
místo: metro Strašnická, Praha 10
fáze projektu: achitektonická studie, 2017

Veřejný prostor, města

Byli jsme vyzváni ke zpracování architektonické studie revitalizace a úpravy okolí metra Strašnická. Záměrem a zadáním byla snaha o celkovou kultivaci okolí místa v horizontu následujících 5 let. Výsledkem návrhu je kultivace celé plochy okolí metra s důrazem na stávající zdevastovaný trojůhelníkový útvar. Návrhem řešení je dřevěná platforma - STRAŠNICKÝ TRIANGL s integrovanými funkcemi náměstí, veřejné herny, zeleně, relaxační zóny, kavárny, prostorů pro trhy, autobusové zastávky, místa pro umění... Jedná se o stavbu střednědobé životnosti navrženou jakou užitnou městskou instalaci ve veřejném prostoru.

Projekty