Muzeum Žďár nad Sázavou

Muzeum Žďár nad Sázavou

autor: Bronislav Stratil
spoluautor: INCA, PIG IMAGES (Francie), Dita Mrázková
místo: Žďár nad Sázavou
fáze projektu: realizace, 2015
foto: BoysPlayNice

Kultura

Expozice interpretačního centra je navržena do objektu starého
barokního pivovaru Žďárského zámku. Pivovar je součástí
hospodářského dvora panství. Jedná se o dvoupodlažní objekt
o dvou křídlech. Přízemí je klenuto valenou klenbou přerušovanou
lunetami bočních okenních otvorů. Patro objektu se otevírá
do původního barokního krovu. Rekonstrukce počítá s použitím
původních anebo tradičních materiálů při obnově stavby.

Expozice je rozčleněna do tří základních celků. Středověká část
– Cisterciácké základy - v přízemí a novověká – Barokní rozkvět -
umístěná v patře starého pivovaru. Obě ústřední části expozice
jsou propojeny organickým schodištěm, jenž je vloženým prvkem
současné architektury reflektujícím architektonické detaily
z tvorby Jana Blažeje Santiniho – Aichela. V závěru expozice
je navržena třetí část – syntetický model s projekcí – který shrnuje
celý příběh panství a nahlíží co současnosti a prezentuje možné
zítřky areálu.

Projekty