Dvorské a lidové tance a slavnosti 16. -18. století
Architektonické řešení výstavy

Dvorské a lidové tance a slavnosti 16. -18. století

autor: Jan Roháč
Pořadatel : Národní galerie v Praze
Kurátor: Andrea Rousová
Místo: Valdštejnská jízdárna, Praha, 2008-2009
foto: Ester Havlová

Výstavy, instalace

Půdorysné tvarování panelu je inspirováno grafickým zákresem tance Chaconne. Dynamicky tvarovaný panel vytváří prostory pro instalaci skupin exponátů a souvisejícím lokálním ozvučením. Otevřený prostor mezi paneláží tanečním parketem pro předvedení historického tance.

Projekty