PARK SOLIDARITA

PARK SOLIDARITA
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

autor: Bronislav Stratil
spolupráce: Dita Mrázková
místo: Park Solidarita, Praha 10
fáze projektu: achitektonická studie, 2017

Veřejný prostor, města

Na výzvu úřadu Prahy 10 jsme zpracovali architektonickou studii revitalizace stávajícího parku Solidarita. Důraz byl kladen na zklidnění dopravy, funkčí rozvrstvení celé lokality, hierarchizace míst dle využití, bezpečnost prostor před školou, maximální využití stávající zeleně, respektování původní historické koncepce sídliště ve vztahu k současným potřebám.

Projekty