Poděbrady
prostranství před nádražím, nové autobusové nádraží

Soutěžní projekt | Cena Petra Parléře 2009

autor: Bronislav Stratil
místo: Poděbrady
spolupráce: Jan Špilar
fáze projektu: soutěžní projekt; studie - podklad pro realizaci, 2009

Veřejný prostor, města

Jedná se o komplexní úkol urbanisticko architektonického charakteru, který řeší větší územní celek v okolí hlavního nádraží města Poděbrady. Využití stávající budovy, návrh nového autobusového nádraží a jejich vzájemné vazby. Revitalizace okolních objektů a návrh objektů nových a především celková úprava stávajících i nově navržených veřejných prostranství a jejich napojení na stávající park.

Projekty