Administrativní budova Praha Hostivař

Administrativní budova Praha Hostivař

autor: Jan Roháč
fáze projektu: projekt, 2007 – 2010

Administrativní domy

Sedmi podlažní administrativní budova na obdélníkovém půdoryse. Kompaktní hmota se celoskleněnou fasádou s otvíravými prvky. Nosné vnitřní profily fasády dřevěné. Prosklení na jižní fasádě s integrovanou fotovoltaikou. V podzemním podlaží jsou navrženy podzemní garáže, v nadzemních podlažích jsou velkoprostorové kanceláře. Ustupující horní podlaží s navrženým využitím jako relaxační prostory je zastřešeno šikmou skleněnou plochou skloněnou k severu. Nosná konstrukce je železobetonová monolitická.

Projekty