Dobříš, Mírové náměstí

Dobříš, Mírové náměstí
řešení náměstí a souvisejícího území

autor: Bronislav Stratil
místo: Dobříš
fáze projektu: soutěžní projekt / 3. cena, 2007

Veřejný prostor, města

Návrh komplexní přestavby náměstí (obnovení původní vodoteče, vznik multifunkčního pavilonu, kavárny, odpočinkové zóny a tržnice) citlivě dělí jeho prostor na funkční pásma a sceluje celou plochu novým předlážděním a současně reflektuje proporce dosavadní zástavby. Velký důraz je kladen na dopravní funkci prostranství s novými autobusovými zastávkami. Koncepce pojímá i přilehlé prostory náměstí.

Projekty