Rodinný dům Jesenice

Rodinný dům Jesenice

autor: Jan Roháč
fáze projektu: realizace, 2002 – 2003

Rodinné domy

Dvoupodlažní rodinný dům. Hmota domu je na podlouhlém obdélníkovém půdoryse směrem východ – západ.
Severní, vstupní, fasáda je hladká, v patře je velké okno – pohled z domu na město Prahu, zároveň pohled oknem do domu z venku. Jižní fasáda je plasitická, pravidelně se opakující, odrážející uspořádání místností v domě. Prolíná se s venkovním prostorem, je obyvatelným okrajem domu. Chrání před sluncem, deštěm , větrem. Vnitřní dispozice je členěna na menší prostory oddělené dveřmi nebo jen otevřenými otvory. V západní části, kde je vynechán strop, jsou podlaží propojena do jednoho prostoru. Nosná konstrukce je zděná z pálených cihel.

Projekty