PROSTORY TOUHY: JE ARCHITEKTURA SEXY?

PROSTORY TOUHY: JE ARCHITEKTURA SEXY?

autor: Bronislav Stratil
kurátorský tým: Ladislav Zikmund-Lender, Dan Merta, Filip Šenk
místo: Galerie Jaroslava Fragnera
fáze projektu: realizace, 2016


Výstavy, instalace

"Architektura nám nemůže vyplnit naše nejdivočejší fantazie, ale může posunout limity, ve kterých tyto fantazie držíme. "
Bernard Tschumi

„Za vraždu materiálu nese odpovědnost jen náladovost a ctižádostivost ženy, neboť ornament ve službách ženy bude žít věčně. (…) Ornament ženy ale v podstatě odpovídá ornamentu divochů, má erotický význam.“
Adolf Loos

Výstava se pokouší představit, problematizovat a interpretovat vztahy sexuality, konstrukce sexuální a genderové identity, architektonického prostoru a architektonické tvorby na modernistickém a současném materiálu. Výstava zkoumá, jakým způsobem se materializují genderové role a sexuální vztahy a stereotypy v architektuře.

Projekty